Telegrams

Lands Radio building, Philipsburg, 1964. Photo by Boy Lawson, from Nationaal Museum van Wereldculturen.