St. Joseph School

St. Joseph School in Philipsburg, 1964. Photo by Boy Lawson, from Nationaal Museum van Wereldculturen.